Menu


Senest opdateret
1. marts 2021

Ofte stillede spørgsmål

Hvornår åbner H.C. Andersens Hus?
Byggeriet og udstillingen forventes at stå færdigt, så museet kan åbne i sommeren 2021.

H.C. Andersens Hus åbnede med en ‘soft opening’ 30. juni
30. juni 2021 blev H.C. Andersens Hus indviet af H.M. Dronningen. Det er en såkaldt soft opening, hvor ikke alt er helt færdigt, og vi stadig justerer og prøver til. Den endelige færdiggørelse kendes ikke på nuværende tidspunkt. Forsinkelsen kan tilskrives følger af COVID-19-situationen.

Hvor mange forventes at besøge H.C. Andersens Hus?
Det forventes, at 200.000-300.000 årligt besøger H.C. Andersens Hus. Besøgstallene i åbningsåret vil dog i høj grad afhænge af COVID-udviklingen, ligesom det er svært at forudsige længere ud i tiden, hvornår turismen fungerer normalt igen.

Hvem bygger det ny H.C. Andersens Hus?
Det ny H.C. Andersens Hus er et kommunalt byggeri med Odense Kommune som bygherre og byrådet som besluttende myndighed. A.P. Møller Fonden har finansieret hovedparten af byggeriet.

Odense Bys Museer er ansvarlige for udstillingsdelen af projektet. Arkitekt og totalrådgiver er Kengo Kuma & Associates med C & W Arkitekter (arkitekt), CORNELIUS VÖGE APS (arkitekt), MASU Planning (landskab) og Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma (ingeniør). Indholdskonceptet er skabt af Event Communications, London.

Hvilke fonde støtter byggeriet af det ny H.C. Andersens Hus?
A.P. Møller Fonden støtter med 258 mio. kr., Augustinus Fonden med 27 mio. kr., Knud Højgaards Fond med 4 mio. kr. og Nordea-fonden med 4,7 mio. kr.

Hvad er det samlede budget for byggeri og udstilling?
Det samlede budget for byggeriet og udstillingerne er 390 millioner kroner.

Holder budgettet?
Når vi taler om anlægsprojekter i denne størrelse, opstår der ofte et behov for at ændre på projektet undervejs både med hensyn til løsninger, kvalitet og rådgivning. Det har også været tilfældet med det ny H.C. Andersens Hus. Disse ændringer har medført en forøgelse af budgettet.   

Hvorfor er budgettet øget?
Det er sket for at sikre projektets gennemførelse. Der er ikke tvivl om, at projektet har stor betydning for Odense, og derfor er der også et ønske om, at vi leverer et museum, som lever op til alle forventninger.

Kører projektet efter tidsplanen?
Ja. Byggeri og udstilling forventes at være færdigt i sommeren 2021. Projekteringsfasen har varet længere end forventet, men selve byggeriet er ikke forsinket.

Har COVID-19 påvirket byggeriet (praktisk, økonomisk)?
Det er umuligt at sige nøjagtigt, men det er vores vurdering, at konsekvenserne af COVID-19 indtil videre har været særdeles begrænsede.

Hvad er formålet med det ny H.C. Andersens Hus?
H.C. Andersens Hus bliver en helt ny type museum, der rumliggør oplevelsen af Andersens litterære univers og iscenesætter en levende verden og et totalkunstnerisk rum, hvor arkitektur, lyd, lys og billeder skaber nye møder mellem den besøgende og Andersens eventyr.

Har vi ikke fået nok af H.C. Andersen? Hvordan er dette anderledes?
Der er over tid blevet slået mønt på H.C. Andersen ved at klistre et papirklip eller et eventyrslogan på et tilfældigt produkt. Men vi har ikke fået nok af kunstneren H.C. Andersen. Han er evigt aktuel, hvis man blot lader ham komme til orde. Derfor er det anderledes ved det ny museum også, at vi tager udgangspunkt i hans måde at se og fortælle verden på. Selvom de fleste kender H.C. Andersen fra barndommens højtlæsning eller skolegang, tør vi godt love, at det for rigtig mange vil blive en helt ny oplevelse, når man folder hans univers ud på hans egne præmisser. Man møder en verden, man tror, man kender.

Hvilke kriterier ligger til grund for kurateringen af bidragende kunstnere?
Vi har ønsket at finde kunstnere, der i deres eget kunstneriske arbejde formmæssigt og værdimæssigt arbejder på en måde, der er sammenfaldende med H.C. Andersens egen kunstneriske praksis og museets iscenesættelse heraf. Det har altså handlet om at finde kunstnere, som passer ind i det andersenske helhedsudtryk, vi har søgt at skabe.

Hvorfor har man ikke prioriteret lokale kunstnere på museet?
Vi har først og fremmest valgt de kunstnere, vi mente kunstnerisk var de rigtige til jobbet – uden at skele til, om de var lokale eller internationale. Når det er sagt, så er H.C. Andersen en global fortælling. Det er fortællingen om en verdenskendt forfatter fra Odense, ikke om en lokal kunstner i Odense. Derfor synes det også naturligt, at vi ikke har ønsket at lade os begrænse af lokalitet, men også at lade verden fortælle og fortolke med i historien om Andersen dengang og nu.

Hvor kommer indgangen til museet til at være?
Det ny H.C. Andersens Hus får adressen H.C. Andersen Haven 1. Det vil dog være muligt at komme til indgangen fra flere gader og stræder hele vejen rundt om huset og haven: Hans Jensens Stræde, Bangs Boder, Torvegade og parkeringskælderen.

Hvad er visionen for den ny museumshave ved H.C. Andersens Hus?
Visionen for museumshaven er at skabe en grøn oase i Odense bymidte, hvor naturen afspejler H.C. Andersens eventyrlige verden. Den magiske have vil bestå af nye træer og grønne planter, dog bevares det store ahorntræ (lystræet) ud mod Thomas B. Thriges Gade. Haven bliver en offentlig tilgængelig park, som alle kan færdes i, uanset om de er museumsgæster eller ej.

Hvor anlægges H.C. Andersen Haven?
H.C. Andersen Haven bliver anlagt, hvor den tidligere Lotzes Have lå og strækker sig yderligere ud over det areal, der engang var Thomas B. Thriges Gade. Haven fletter sig således sammen med den nye bymidte og Letbanen.

Hvordan gør H.C. Andersens Hus for at give gæsterne en coronasikker oplevelse?
Vi følger udviklingen af COVID-19 nøje og vil overholde alle Sundhedsstyrelsens retningslinjer og restriktioner, når museet åbner i sommeren 2021. Foruden lovbestemt krav om mundbind, spritdispensere, afstand, tydelig skiltning, ekstra rengøring og høj hygiejne, vil H.C. Andersens Hus også iværksætte egne tiltag der sikrer et tryg og sikkert besøg, herunder online billetbooking, begrænset antal gæster m.v. Hold øje med hjemmesiden, som løbende opdateres i tråd med gældende retningslinjer, samt med museets egne sikkerhedstiltag.

Designed by fingerspitz*